Vznik HKP

Hospodářská komora hl. m. Prahy je pověřenou územní hospodářskou komorou v Hl. m. Praze a je součástí sítě Hospodářské komory České republiky.