Odborné sekce

Sekce jako pracovní orgán Hospodářské komory hl. m. Prahy jsou místy, kde dochází k přímé účasti členů na činnostech komory. Jejich úkolem je prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech a nastavovat podmínky pro hospodářský růst. Sekce jsou vedeny odborníky na danou problematiku, kteří vytvářejí pracovní platformy zabývající se děním nejen v oblasti legislativy, ale i předpisů a norem. Členové sekce mají možnost získávat potřebné informace, vyměňovat si své zkušenosti v daném oboru, přispívat k rozvoji jednotlivých oblastí a tím napomáhat ke zlepšení podnikatelského prostředí nejen na území hlavního města Prahy. Současně mají možnost prezentovat své názory komoře a jejím prostřednictvím hlavnímu městu.

Pokud máte zájem o členství v Sekcích při Hospodářské komoře hl. m. Prahy, kontaktujte tajemníka sekcí pana Alexandra Fikarta na e-mailové adrese fikart@hkp.cz

Seznam odborných sekcí

Dopravní sekce předseda: Jan Šurovský
Sekce životního prostředí, vědy a výzkumu předseda: Josef Piták
Zdravotní a sociální sekce předseda: Martin Stolín
Sekce pro obchod, cestovní ruch a služby předseda: Pavel Dvořák
Sekce stavebnictví a územního rozvoje předseda: Robert Hanzl
Sekce Evropské unie předseda: Pavel Hadinec
Sekce vztahu kultury, sportu a podnikání předseda: Petr Širc
Sekce zahraničí předseda: Martin Dvořák
Sekce vzdělávání a zaměstnanosti předseda: Roman Pommer
Sekce IT a telekomunikací předseda: Josef Ladra
Sekce malého a středního podnikání a živnostenská předseda: Jana Zlámalová
Bezpečnostní sekce předseda: Michal Bavšenkov
Energetická sekce předseda: Gabriel Lukáč; místopředseda: Jiří Fremr