Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy. Hostitel(ka) těží z nových perspektiv svého podniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích.

Kdo se může zúčastnit?

  • Noví podnikatelé, kteří jsou pevně odhodláni začít podnikat nebo v posledních třech letech začali
  • Zkušení podnikatelé, kteří mají nebo vedou malý či střední podnik z jiné účastnické země

Výhody zapojení

Jste-li začínajícím podnikatelem, budete mít školení přímo v malém nebo středním podniku jiné účastnické země. Tím se usnadní úspěšný start vašeho podnikání nebo se upevní váš nový podnik. Využít můžete také přístupu na nové trhy, mezinárodní spolupráce a případných možností spolupráce se zahraničními obchodními partnery.

Jako hostitelský podnikatel získáte pro svůj podnik nové nápady motivovaného začínajícího podnikatele, který by mohl mít specializované dovednosti či znalosti na poli, jež neovládáte a jež by mohly doplnit ty vaše. Většina hostitelských podnikatelů tuto zkušenost ocenila natolik, že se rozhodli v návaznosti na ni pozvat další začínající podnikatele.

Jedná se o spolupráci, která je skutečně úspěšná pro všechny a díky níž mohou obě strany objevit nové evropské trhy, obchodní partnery a různé způsoby podnikání.

Z dlouhodobějšího hlediska budete moci využít celé řady příležitostí k získávání kontaktů nebo se také rozhodnout ve spolupráci pokračovat, možná i jako dlouhodobí obchodní partneři (např. společné podnikání, subdodavatelství, vztahy mezi dodavateli atd.).

Do projektu International project Erasmus for Young Entrepreneurs 2 jsou kromě Hospodářské komory hl.m. Prahy zapojeny rovněž tyto instituce:

  • Limerick Institute of Technology a Limerick Chamber of Commerce (Irsko)
  • Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela (Španělsko)
  • European Centre for Leadership and Entrepreneurship Education (Francie)
  • Olympic Training and Consulting (Řecko)
  • ODTU Teknokent (Turecko)
  • Dare Futuro Societa' Cooperativa (Itálie)      

V rámci těchto partnerských zemí budou realizovány výměnné pobyty.

Pokud se chcete i Vy zapojit do projektu, ať již jako Nový podnikatel nebo Hostitelský podnikatel kontaktujte: Alexandra Fikarta fikart@hkp.cz

Název projektu

Evropský výměnný program pro začínající podnikatele 2

Zkrácený název projektu:

IPEYE2

Anglický název projektu:

International project Erasmus for Young Entrepreneurs 2

Délka realizace projektu:

Únor 2016 – Únor 2018

Oficiální stránky projektuhttp://www.erasmus-entrepreneurs.eu/