Zprávy a novinky
Zpět na novinky

Polytechnické hnízdo pro Prahu 5

2019-10-04 / Řemeslo žije!

Moderní dílny pro Polytechnickou výchovu žáků ZŠ se nově otevírají v prostorech Střední průmyslové školy dopravní na Praze 5. Žáci základních škol z okolí a jejich učitelé zde budou moci navštěvovat výuku dílen a robotiky od 7. Října, kdy budou moderně vybavené třídy uvedeny do provozu.

Myšlenku přenášet polytechnickou výchovu žáků základních škol na půdu středních škol a domovů dětí a mládeže uvedl v život společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vše stojí na logice zpřístupnění moderně vybavených dílen a kvalifikovaného personálu většímu počtu žáků.

Cílem jsou dokonale vybavené dílny – tzv. polytechnická hnízda, umístěná přímo v zázemí středních škol a DDM. Základní školy tak mají možnost zařadit polytechnickou výchovu do svých vzdělávacích programů a vyhnout se zároveň nákladným investicím do vybavení vlastních dílen a zajištění vyškoleného personálu. Jejich učitelé, kteří programem procházejí společně se svojí třídou navíc získají potřebné kompetence pro případné vedení vlastních školních dílen někdy v budoucnu.

Tři Polytechnická hnízda z celkem osmnácti už v Praze spustila svou činnost. Dalším takovým centrem je nově Polytechnické hnízdo Střední průmyslové školy dopravní, které základním školám otevírá své brány již toto pondělí. Celý program se navíc daří financovat díky podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod hlavičkou projektu iKAP Praha, a nejsou tak zatíženy rozpočty zapojených škol. Slavnostní otevření proběhne 7.10.2019 od 13:00 za přítomnosti předsedy Hospodářské komory hl. m. Prahy, pana Romana Pommera, vedení školy a představitelů města.

V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace, případně kontakt na hlavního manažera projektu Ing. Davida Janatu.

Ing. Barbora Kafková, koordinátor aktivit

kafkova@hkp.cz

Fotogalerie

Filtrovat

od 30.05.2020
do 30.05.2020
Všechny rubriky
Filtrovat

Časopis HKP